Myofascial massage

Det är en djup och kraftfull massagemetod. Genom långsamma massagegrepp förlänger och mjukar man upp bindvävshinnorna (fasciorna) samt frigör muskelspänningar. Detta påverkar kroppshållningen.


 

 

 


Gå till:
Klassisk massage
Muskulering
Myofascial massage
Revolving/Deep tissue massage
Strain and Counterstrain
Käkledsbehandling
*

© Stefan Åhlén 2016